Noen tanker fra offentlig tannhelsetjeneste.

Er jeg kommet til skoletannlegen? Dette er et spørsmål vi i offentlig tannhelsetjeneste får selv om klinikken hverken er på skolen eller kun behandler skolebarn.

Grethe Wergeland, hovedstyremedlem

 

Arbeidsdagen er langt mer variert enn som så. Vi behandler alle fra 0-100, svarer jeg ofte når jeg får spørsmålet om hvem som kan gå hos oss.  Vi har våre prioriterte oppgaver og de kommer aller først. Jeg setter pris på variasjonen den offentlige tannhelsetjenesten har gitt meg. Fra mitt ståsted, et fylkeskommunalt foretak i Buskerud, har det fungert og fungerer fortsatt godt i tannhelsetjenesten.

Oppgavene er noe endret med tiden. Da jeg begynte som tannlege på 80-tallet, tok behandlingen av gruppe A det meste av tiden. I stedet for å jobbe oss gjennom klasse for klasse alfabetisk, justeres innkallingen nå etter behov, med 20 måneders intervall for det store flertall av barn og ungdom. Nå har de eldre på institusjon og i hjemmesykepleie langt flere egne tenner som medfører en mer krevende arbeidssituasjon. Vi har fått inn langt flere fra psykiatrien og arbeidsdagen blir til tider svært krevende både fysisk og psykisk. I det ene øyeblikket er det melketenner og blandingstannsett og i det neste er det å bevare mest mulig av et resttannsett mot livets slutt. Vi har mange samarbeidspartnere: alt i fra barnevern, helsesøstre, pleie og omsorg mm. Kravet til å dokumentere alt vi gjør har alltid vært der, men det synes å bli viktigere og viktigere.

Tannhelsemodellen vi har pr i dag, vil den bestå? Den har vært god og har gitt befolkningen en god tannhelse. Hvordan skal den offentlige tannhelsetjenesten organiseres i fremtiden? Før var det en offentlig tannklinikk selv på de minste steder, men vanskelig rekruttering til enmannsklinikker har ført til at det er blitt flere større klinikker. Nå er rekrutteringssituasjonen enklere og jeg håper at mange tannleger også i fremtiden vil velge et offentlig engasjement.

Mitt ønske for en fremtidig offentlig tannhelsetjeneste er at vi får fortsette med å behandle alle fra 0-100 år, noe som også inkluderer friske, betalende pasienter. Jeg setter utrolig pris på mine pasienter enten de er blitt tildelt meg eller har valgt meg av egen fri vilje.

Siden jeg sitter på terrassen og ser ut over et yrende bade- og båtliv, vil jeg ønske alle en riktig god sommer.

 

Kommentarer

Per Haugen / 14 jul 2014 11:02 Blir vi skoletannleger i Sogn og Fjordane? Det ble litt feil i overskriften, men FLOTT at BLOGGEN virker igjen, denne kommentaren ble forsøkt satt inn for en uke siden....Og nå får man skrive litt mer og begrunne innspillet, meget bra! GOD SOMMER!

Per Haugen / 14 jul 2014 10:57 DOT Sogn og Fjordane vurderer å kutte stort. Sklol Kjære Grethe. Så hyggelig at du ikke bare er "skoletannlege" men får behandle alle fra 0-100 år. Her jeg arbeider, Sogn og Fjordane, planlegger fylket å kutte drastisk i offentlig sektor, for å spare millioner, og da kan de offentlige tannleger bli SKOLETANNLEGER igjen. De ønsker å sentralisere og velger "ikke å gå så langt ned i reduksjon, bare halvering av tannklinikkene i fylket", Sogn Avis 2.juli 2014, Fylkesordfører. Jeg har blitt intervjuet i sakens anledning og mener dette vil rasere den offentlige tannhelsetjenesten(DOT). Og spør: Hvorfor ikke tenke NYTT når allikevel DOT må fra 1.1.2015 innføre et regnskapssystem som skiller betalende og ikke-betalende pasienter? Etter 37 års erfaring, det meste i privat praksis, vet jeg at ved ENDRINGER kreves det å tenke positivt og nytt, være endringsdyktige. Men det er ikke det offentlige. Da er det bare å kuttre og ikke tenke i det hele tatt! Aldri snakkes det om å ØKE INNTEKTENE. Ved å beholde tannklinikker og øke andelen betalende voksne pasienter fra f.eks ca. 5% som nå, til 10%, vil DOT på landsbasis få 500 millioner i økte inntekter. Her i Sogn og Fjordane, landsbygda og "grisgrendte strøk", vil man få 20 millioner i økte inntekter, istedenfor å rasere DOT. For å "spare" 20 millioner og legge ned 16 tannklinikker. Rasere, for da må jo de resterende ta over de lovbestemte oppgaver til de nedlagte klinikkene og vi blir SKOLETANNLEGER. Den positive tendens med rekruttering til distriketene vil stoppe opp, DOT blir ikke lenger en spennende og utfordrende arbeidsplass. Når forandringens VIND BLÅSER, går DOT som vanlig i skjul. De private ville gått ut og BYGGET VINDMØLLER, tenkt nytt, og fått økte inntekter istedenfor å kutte og "spare". Nå må fylkeskommunen og DOT ta til fornuft og ikke rasere DOT! GOD SOMMER fra Per Haugen, (fremdeles i Øvre Årdal, Sogn og Fjordane).