I frykt for å bli tatt for å være proteksjonist, velger jeg likevel å ta bladet fra munnen!

Under overskriften ”Tilbyr tannpleie på billigsalg” 24.april 2014 og «Skal fly inn billige tannleger fra Latvia» 19.april 2013 står det å lese i aviser i Østfold at investoren Nils Sundling etablerer en lavprisklinikk i Moss. Konseptet er i følge avisen bygget på at man skal fly inn latviske og polske tannleger for å tilby norske forbrukere billigere tannbehandling. Han forteller at tannlegene hyres inn for 6 mnd. og deretter returnerer tilbake til hjemlandet. På den måten slipper tannlegen å betale norsk skatt, og lønningene holdes dermed nede. Tannlegene snakker engelsk, og tannhelsesekretæren snakker norsk.

 

Gunnar Amundsen, leder SNU

Er det slik vi vil at norsk tannhelsetjenste skal se ut i fremtiden?

Vil vi ha en tannhelsetjeneste som undergraver finansieringen av den norske velferdsmodellen, samtidig som vi setter pasientrettigheter og pasientsikkerhet på spill?

Det er altså  både «Den norske tannhelsemodellen» og velferdsstaten Sundling utfordrer når han slår seg på brystet og sier at deres tannleger ikke skal betale norsk skatt, og slik levere tannhelsetjenester til lavere pris!

Den norske velferdsmodellen forutsetter at alle bidrar gjennom skatteseddelen. Ønsker vi et velferdssamfunn som også omfatter trygge og forsvarlige arbeidsforhold, er det uforenlig med velferdsstatens basis når slike aktører etablerer seg i Norge.

Norske arbeidstaker har gjennom en årrekke arbeidet aktivt for gode lønns- og arbeidsvilkår i privat og offentlig sektor, forankret i de spilleregler og krav som er etablert i norsk næringsliv. Og skal norske virksomheter tåle konkurranse, er forutsetningen at alle som konkurrerer i Norge gjør det på like vilkår.

I høykostlandet Norge er lønninger og andre kostnader høyere enn i de fleste andre land. Ansettelse av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere er kostbart, men en viktig forutsetning for å skape kvalitet. Etterutdanning for å opprettholde og heve kvaliteten er også en del av kostnadsbildet.

Men Sundling bommer når han kun fokuserer på lønnsnivået til tannleger som avgjørende prisdrivende faktor i norsk tannhelstjeneste. Alle innsatsfaktorer er dyrere i Norge en i de fleste andre land. Det omfatter kvalitetssystemer, husleie, varekjøp, utstyr og instrumenter, forsikringer – ja alt som inngår i tjenesten. Kvalitet og kvalitetsutvikling av helsetjenester er basert på mer enn utøverens evner! Investering i ny teknologi og oppdatering av kunnskap er også kostbart.

For å sikre nordmenn trygge helsetjenester har myndighetene gjennom lovgivingen pålagt aktørene omfattende krav. Kravene skal sikre pasientene en kvalitetssikret og trygg behandling.

Sundling sier til Moss Avis at tannlegene bare snakker engelsk. Hvordan skal de da kunne følge norsk lov? Kommunikasjon er en avgjørende faktor for både pasientsikkerhet og kvalitet, og dette fremmes definitivt ikke når samtalen om viktige helsespørsmål må foregå på et for begge parter fremmedspråk. Journalforskriftene sier faktisk at  pasientjournalen skal føres på norsk, dansk eller svensk. Det er ikke godt nok å overlate journalføringen til en tredjepart, for eksempel tannhelsesekretæren eller andre. Kravet til journalføring er absolutt og skal ikke være gjenstand for tolkning.

Har innleid arbeidskraft nok kunnskap om trygden og andre offentlige stønadsordninger, slik at pasientene får den støtte til tannbehandling de faktisk har krav på?

Kan en bedrift med arbeidstakere som kun skal være der i 6 måneder utvikle, drifte og vedlikeholde gode kvalitetssystemer? Blir pasientsikkerheten ivaretatt på en god måte når de hele tiden må bytte tannlege?

Norske tannlege tilstreber daglig å etterleve de krav som myndighetene stiller til drift av tannhelsevirksomheter i et konkurranseutsatt marked, og vi blir stadig kontrollert på dette. Det minste vi må kunne forlange, er at disse kravene er absolutte, og at det ikke på noe område spekuleres i å omgå lovpålagte krav. Først da kan vi operere i et konkurranseutsatt marked på like vilkår!

 

Kommentarer

Njål Askeland / 20 mar 2015 22:40 Understående kommentar av Njål Askeland ..

/ 20 mar 2015 10:04 Kommentar Tannblogg bør brukes meir av alle medlemmer. Eg er enig med Øksenholt og Amundsen i denne saka,men saknar eit blogginnlegg om tannbehandling i Utlandet. Dette er ein varm potet for oss tannleger, og eg synst Rolstad sitt innlegg diskusjonen med Gerd Kristiansen ber preg av dårlig kvalitetssikring. Saklige argumenter for all del,men vi blir oppfatta som sutrete og vi kritiserer ein ENKELT PASIENT for å ta eit fritt tannlegevalg. For dei som ikkje leste Dagbladet sist lørdag går vi med Rolstad sin kommentar i baret både etisk og profesjonelt. Pasientene må informerast om norske kostnader og så må vi gjere alt vi kan for at dei heller tek behandlinga heime.Dei som reiser ut,fortener ikkje kritikk frå ei samla fagforening, uansett stilling.Det må vi heve oss over.

Svein Øksenholt / 15 mai 2014 14:39 Tannbaronen(e) Først til P-E Tannmand: Hvorfor ikke presentere dine mer eller mindre inspirerte kommentarer under fullt navn? Til SNU-lederen: Takk for en tankevekkende og KLOK betraktning. For egen del: Jeg synes det er beklagelig at en tilfeldig INVESTOR skal ta med pengesekken inn på et seriøst og velfungerende marked der hans faglige kompetanse sikkert ikke er nevneverdig utviklet og hvor sjansen for å utrette betydelig skade kan være stor. Jeg antar at hovedmotivet er at pengesekken skal være både større og mer velfyllt når han trekker seg ut igjen.JEG SPØR: Er det beskrevne senario uttrykk for SUNN KONKURRANSE? Ville Reitan bruke det uttrykket dersom Hagen over natten skulle slippe å betale moms? Da ville det nok bli tannflekking mellom MATBARONENE

Pål-Espen Tannmand / 10 mai 2014 11:07 Rett i munn Vi må holde tungen rett i munnen, og hoppe over snubletrådene. 1. Hele verden jobber mot billigere varer og tjenester. Nå har denne verden rykket nærmere oss. Å forholde seg til saken som at norske tannleger gjør en bede jobb enn verden der ute er et vanskelig standpunkt. Det er til syvende og slutt pasienten som vurderer oss - hver eneste dag 2. Å drive som tannlege i Norge er implisitt at man følge de lover og forodninger som finnes. Slik vil gjelde også for billigtilbyderne. Og her skal vi absolutt være både protetive - og til hjep - for den slags skyld. Det er mye bra i forfatterens bekymringspunkter - legg gjerne til at hjemmesiden lover spesialister og spesialtjeneseter i skjønn forening - og kanskje er dette korrekt - eller kanskje har de snublet. Noen endringer av ord her så er det fikset. 3. Overgangen til å minimere konkurransen til et angrep som gjør oss til sutrekopper ( forfatteren gjorde ikke det!)- kan bli både en farlig sovepute og en en passiv strategi. Lær av andre: suksser og fiaskoer i bransjer som entreprenører, skipstrafikk, flytrafikk. Der har konkurranssen vart lenge - vi må lære - sette opp grenseganger - ikke gå i hi. 4. Antakelig må norske tannlege tilpasse seg nye forhold. Innovasjon, smartness, tenketanker og kreativitet, fremoverlent entreprenøsskap må vinne over passiv forsvarsstraetegi. Jeg håper NTF vil spille en VIKTIG en rolle der - også.