Næringspolitisk forum

Torsdag 21. og fredag 22. september ble Næringspolitisk forum avviklet på Gardermoen. På agendaen stod pensjon for privatpraktiserende tannleger og deres ansatte, NTFs reviderte kontrakter for assistenttannleger og aksjonæravtale for driftsselskap, prosjektet «Leve hele livet» og valg av nytt Sentralt Næringsutvalg (SNU).
Les mer...

Nordisk kursnemndsmøte i Bergen

Vi som driver med etterutdanning i regi av de nordiske tannlegeforeningene har et fellesmøte annethvert år der vi setter hverandre stevne og drøfter saker som angår kontinuerlig etterutdanning av tannleger. Det nordiske kursnemndsmøtet er et nyttig forum der vi deler ideer, strategier og planer og diskuterer felles utfordringer. Dette året fant møtet sted 24. - 26. augus og det var NTFs fagnemnds tur til å være vertskap for de øvrige landene. Hva var vel ikke da mer naturlig enn å invitere til vakre Bergen, byen mellom de sju fjell? Byen viste seg fra sin beste side med godvær hele helga og det var en stor opplevelse for våre kolleger fra Finland og Danmark der fjell blir en eksotisk opplevelse, svenskene og islendingen var ikke mindre imponert over den fine naturen.
Les mer...

FDI World Dental Congress, Madrid 2017

Årets FDI er nå gjennomført i Madrid. Vi har hatt en delegasjon på plass både på det politiske programmet og på selve fagkongressen/messen. Her skriver jeg om det politiske programmet.
Les mer...