Søk

NTF på høring om statsbudsjettet: Kuttene i trygdestønadene må reverseres

NTFs president var tydelig på at de foreslåtte kuttene i statsbudsjettet er usosiale og kun rammer de mest sårbare pasientene.

Torsdag 18.oktober var NTF ved president Camilla Hansen Steinum på høring i Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett. Budskapet til Helse- og omsorgskomiteen var klart: Trygdekuttene må reverseres.

Regjeringen foreslår kutt på totalt 61,7 millioner kroner i budsjettet for 2019. 23 millioner kroner foreslås kuttet ved å ikke justere takstene i tråd med pris og kostnadsvekst og 38, 7 millioner er rene kutt.

Steinum poengterte at folketrygdens stønadsordning er en unntaksordning som er opprettet for å hjelpe dem som av ulike årsaker har ekstra store problemer med den orale helsen, og som derfor også får store utgifter.

Resultatet med slike kutt er at pasientene, med ulike sykdomsbilder og diagnoser, de med aller størst behov for stønad, selv må ta regningen ved økte egenandeler.

Avslutningsvis understreket Steinum viktigheten av en helhetlig gjennomgang av hele stønadsordningen og at det vil være en langt bedre løsning enn lite målrettede kutt. En gjennomgang vil være bra for pasienten, vil kunne utjevne sosial ulikhet i tannhelse og være gunstig samfunnsøkonomisk.

Se hele presidentens innlegg på stortinget.no.

Notat fra NTF til Helse- og omsorgskomiteen - statsbudsjetthøring 2019

Publisert: 18.10.2018