Søk

Fritt tannlegevalg for voksne

Hvorfor skal eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie tvinges til å bytte tannlege?

Mer til de som trenger det mest

I Juni 2007 la regjeringen fram stortingsmelding nr 35 (2006- 2007): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Her gis et klart politisk signal om at regjeringen innenfor tannhelsesektoren ønsker  å gi bedre rettigheter til de som trenger det mest.

 

Uheldige konsekvenser i Vest-Agder

Høsten 2006 ble det i Vest-Agder i regi av Fylkestannlegen i Vest-Agder og i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening satt i gang et nytt tilbud i privat praksis om gratis tannhelsetjenester til rusmisbrukere under kommunal rusmisbrukeromsorg. Pasientene kunnen fritt velge tannlege innen fylket, og erfaringene med ordningen varr gode. Fra høsten 2008 bestemte fylkestannlegern at rusmisbrukerne i Kristiansandsregionen mister sitt frie tannlegevalg, og må oppsøke en offentlig tannlege.

 

Fritt tannlegevalg for voksne

Voksne pasienter har som oftest et etablert forhold til en tannlege. Det vil være uheldig om man for å kunne nyte godt av nye finansieringsordninger vil tvinges til å skifte tannlege. Etter hvert som nye grupper får tilbud om offentlig subsidiert eller gratis tannbehandling, bør prinsippet om fritt tannlegevalg ivaretas.

En konsekvens av prinsippet om fritt tannlegevalg for voksne pasienter vil være at eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie og pasienter under offentlig rusomsorg i framtia må få kunne velge tannlege, også når det offentlige finansierer behandlingen. I dag eksisterer et gratis tibud i Den offentlige tannhelsetjenesten for disse gruppene, men da må alle som går til en privatpraktiserende tannlege, bytte tannlege og akseptere den offentlige tannlegen man får tildelt. De som vil fortsette hos sin faste privatpraktiserende tannlege, må betale full pris. De straffes dessuten ytterligere ved at de mister  NAV- refusjonen i de sammenhenger hvor de ellers hadde tilkommet NAV- refusjon.