Søk

Velkommen til generalforsamling i Romerike tannlegeforening

Det innkalles til generalforsamling i Romerike tannlegeforening på Scandic Portalen i Lillestrøm onsdag 17. oktober 2018 kl.1800 – 2100. Den første timen avholdes et kurs om bisfosfonater ved Bente Brokstad Herlofson. Kurset teller 1 time i NTFs obligatoriske etterutdanning, er kostnadsfritt og det er bare å møte opp. Det vil bli servert enkel bevertning.

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til møtet for en generell orientering om styrets arbeid og foreningens drift. I tillegg er dette en god anledning til å slå av en prat med gode kollegaer!

VELKOMMEN!

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av referent, møteleder og tellekorps.


2. Orientering om saker fra NTF v/ Benedicte Jørgensen ( hovedstyret )


3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017.

Informasjon om status pr oktober 2018.

Årsrapport for RTF 2017

Foreløpig årsrapport for RTF 2018


4. Gjennomgang og godkjenning av RTFs regnskap 2017 og budsjett 2019.

Informasjon om status pr oktober 2018.

Revisjonsberetning.

Kontingentfastsettelse.

Resultat og balanse RTF 2017

Budsjett 2019 RTF

Revisjonsrapport RTF 2017


5. Årsrapport 2017 fra UTV.

Informasjon om status pr oktober 2018.

UTV årsmelding 2017

Foreløpig UTV årsmelding 2018


6. Årsrapport 2017 fra RTFs kollegahjelpere.

Informasjon om status pr oktober 2018.

Referat kollegahjelperene 20177. Årsrapport 2017 fra RTFs klagenemd.

Informasjon om status pr oktober 2018.

Årsrapport klagenemden 20178. Valg

Valgkomiteens innstilling 2018

Leder

Andre styremedlemmer med vara

2 revisorer

Klagenemden, 3 medlemmer med personlige vara

Kvalitetskontakt med vara

Valgkomité, 3 medlemmer med vara


9. Eventuelt


Publisert: 28.09.2018