Søk

Velkommen til generalforsamling i Romerike tannlegeforening

Det innkalles til generalforsamling i Romerike tannlegeforening på Olavsgaard hotell mandag 16. oktober 2017 kl. 1800 – 2100. Enkel bevertning. Den første timen avholdes et kurs om helserett og journalføring ved en av NTFs advokater. Kurset er kostnadsfritt og det er bare å møte opp, altså ingen påmelding og én godkjent etterutdanningstime.

Sakspapirer vil fortløpende bli lagt ut i sakslisten under så fort de er klare.

Klikk her for å laste ned pdf dagsorden og saksliste for generalforsamling RTF 2017

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til møtet for en generell orientering om styrets arbeid og foreningens drift. I tillegg er dette en god anledning til å slå av en prat med gode kollegaer!

VELKOMMEN!


SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (ingen vedlegg)

2. Orientering fra NTF sentralt ved hovedstyremedlem Benedicte Heireth Jørgensen (ingen vedlegg) og behandling av representantskapssaker

3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2016
Foreløpig årsrapport for RTF 2017
Årsrapport for RTF 2016

4. Gjennomgang og godkjenning av RTFs regnskap 2016 og budsjett 2018
Revisjonsberetning
Regnskap RTF 2016

5. Årsrapport 2016 fra UTV
Årsmelding UTV 2016
UTV årsmelding pr okt 2017

6. Årsrapport 2016 fra RTF's kollegahjelpere

7. Årsrapport 2016 fra RTF's klagenemd

8. Eventuelt innkomne forslag (ingen vedlegg)

9. Valg
Valgkomiteens innstilling 2017

10. Valg av representanter til NTFs representantskap

Publisert: 03.10.2017