Søk

Velkommen til Februarkurs i Romerike tannlegeforening!

Komposittfyllinger: Hvordan optimalisere de kliniske prosedyrer?

Tid: Lørdag 3. februar 2018
Sted: Smakfulle Rom, Asakveien 115, Sørum

Målgruppe: Tannleger

Påmelding via www.deltager.no
Påmeldingsfrist: 10. januar 2018Kursavgift

Medlem av Romerike Tannlegeforening kr 1 800
Ikke-medlem av Romerike Tannlegeforening kr 2 100


Komposittfyllinger: Hvordan optimalisere de kliniske prosedyrer

Kursgivere:
Arne Lund, privatpraktiserende tannlege, Bergen
Tom Paulseth, privatpraktiserende tannlege, instruktørtannlege UiB
Torgils Lægreid, privatpraktiserende tannlege, førsteamanuensis UiB

Kursinnhold
På slutten av 90-tallet overtok kompositt som det dominerende fyllingsmaterialet i restorativ odontologi. «Minimal invasiv» ble det nye begrepet og direkte estetiske restaureringer ble mulig. Men det førte også med seg en del nye utfordringer.
Vi må forholde oss til kompliserte adhesivsystemer, vanskelige kontaktpunkt, fuktighetskontroll, postoperative symptomer, polymeriseringstress, lysherding, fargetilpassing, puss og polering etc.

Foredraget vil ta for seg en del av disse problemstillingene, og komme med tips og triks til den kliniske hverdagen. Gjennom kliniske kasus vil problemstillinger bli belyst, og forsøkt løst med støtte i vitenskapelig litteratur.


Kontaktinformasjon
For mer informasjon kontakt Helene Nilsson, e-post: helenenilss@gmail.com

Publisert: 18.10.2017