Søk

Verdens tobakksfrie dag 2019

31. mai markeres Verdens tobakkfrie dag (World No Tobacco Day). Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak markeringen og i år er temaet sammenhengen mellom tobakksbruk og lungehelse.

Kampanjen har som mål å øke bevisstheten om:

  • den negative effekten at tobakk har på lungene, fra kreft til kronisk respiratorisk sykdom.
  • den grunnleggende rollen lungene spiller for helse og velvære for alle mennesker.

Kampanjen skal også sette søkelyset på effektive retningslinjer for å redusere tobakksforbruket, og ønsker å engasjere interessenter på tvers av flere sektorer i kampen mot tobakkontroll.

Les mer om årets markering på www.who.int

Tannhelsetjenesten spiller en viktig rolle i anti-tobakksarbeidet

world-no-tobacco-day Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis, og er er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakksbruk har også en rekke negative effekter på munnhelsen. Det er derfor naturlig at tannhelsetjenesten tar en aktiv rolle i folkeopplysningsarbeidet for å hjelpe pasienter til røykeslutt og forhindre at unge begynner å røyke og snuse. NTF har et tydelig standpunkt om å være en sentral aktør i antitobakksarbeidet, og oppfordrer alle medlemmer om å støtte dette arbeidet.

Les mer om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk.

Hjelp til å stumpe røyken?

Publisert: 28.05.2019