Søk

Revidert versjon av Gult hefte

Etter at enkelte takster for tannbehandling ble vedtatt endret har Helse- og omsorgsdepartementet revidert Rundskriv I - 4/2016 (Det gule heftet). Endringene gjelder fra 1. juli 2017.

I takster for tannbehandling, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, er beløpene endret for takst 702 Studiemodell, per kjeve, og for takst 703, Soklet artikulerende modell.

Klikk her for å laste ned revidert versjon av Gult hefte 2017

Publisert: 29.06.2016