Søk

Om utenlandsbehandling og markedsføring

De siste dagene har det vært mye kommentarer i sosiale medier rundt reklame for tannbehandling i utlandet. Dette er en sak som NTF kontinuerlig har fokus på, ikke minst fordi flere av disse annonsene etter vår mening er i strid med markedsføringsloven.

Vi er i dialog med forbrukermyndighetene om denne problemstillingen generelt, og to konkrete tilfeller har vi nå meldt til Forbrukerombudet - som er rett instans for disse klagene. Det er altså ikke annonseringen av utenlandsbehandling i seg selv vi har reagert på, men vi opplever jevnlig at flere av disse aktørene kommer med villedende informasjon om pasientrettigheter, refusjonsmuligheter, «Helfo-godkjenning» og behandlingsgarantier som vi mener de ikke har grunnlag for å si, og som vi håper at Forbrukerombudet vil slå ned på.
 
Forbrukerombudet er en frittstående offentlig tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne fører tilsyn med at varer og tjenester blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven.
 
Temaet utenlandsbehandling er jevnlig oppe til debatt og hovedstyret vedtok i sitt junimøte i år følgende nye/reviderte dokumenter som omhandler problemstilinger knyttet til behandling i utlandet:
  • NTFs synspunkt på tannbehandling i utlandet
  • Anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller skal motta tannbehandling i utlandet
  • Informasjon til pasienter som mottar tannbehandling i utlandet
  • Samtykkeerklæring til behandling etter å ha mottatt behandling hos annen tannlege i utlandet
Disse dokumentene ligger nedlastbare på NTFs nettsted under Fag og Profesjon/Tannbehandling i utlandet
 
Håper disse kan være til nytte!
 
Hvis du har synspunkter eller spørsmål rundt dette temaet ønsker vi hjertelig velkommen til debatt på www.NTFsMedlemsforum.no
 
Mvh
Camilla Hansen Steinum
President, NTF

Publisert: 04.07.2016