Søk

Tannbørstens uke - Oslo kommune

Oslo kommunes prosjekt «Puss fra første tann» avsluttes desember 2017. I den forbindelse markeres «Tannbørstens uke» i uke 41. Målet med uken er å spre pasientinformasjon og sette Tannhelsetjenesten i Oslo på kartet.

Tannbørstens ukeOm puss fra første tann

Helseetaten-Tannhelsetjenesten i Oslo startet opp prosjektet i januar 2014. Målet med prosjektet er å utjevne forskjeller i tannhelse blant små barn og redusere karies blant 5-åringer i Oslo. Prosjektet drives av en prosjektleder og to prosjekttannpleiere, i samarbeid med en rekke barnehager, helsestasjoner og andre institusjoner i bydelene.

Les mer om prosjektet på deres Facebookside.

Hva skjer under "Tannbørstens uke"?
En arbeidsgruppe bestående av tannhelsesekretærer, tannpleiere og tannleger har vært med å planlegge kampanjen "Tannbørstens uke".

Personell fra prosjektgruppa vil være aktive hele uka med besøk på seniorsentra, sykehjem, helsestasjoner, barnehager og rusinstitusjoner.

De vil dele ut vareprøver, informasjonsmateriell, samt holde lunsjforedrag, vise film og annen type undervisning rettet mot de ulike gruppene. Hovedfokuset er selvfølgelig på de minste barna som får sang, besøk, premier og masse god informasjon.

Klinikksjefene ved de offentlige klinikkene i Oslo skal ha fått tilsendt informasjon og materiell.

Mer info?
Ønsker du materiell eller informajson tilsendt, evt om du ønsker å delta i markeringen ta kontakt med arbeidsgruppa via Facebooksiden deres

Publisert: 23.09.2017