Søk

Tann- og munnsykdommer på topp ti i helsetap

Folkehelseinstituttet har for første gang publisert en samlet oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og dør av i en sykdomsbyrderapport.

Målet med rapporten er å si noe om hva som svekker helsen, ikke bare hvor dødelig sykdommen er. Tallene er resultatet av en beregningsnøkkel som viser både tapte leveår og definert helsetap, og både prevalensen og alvorligheten av sykdommen eller skaden tas med i beregningen. Når  tallene for tapte leveår og helsetap legges sammen får man den totale sykdomsbyrden. Siden tannsykdom sjeldent tar liv er den totale sykdomsbyrden relativt lav. Men hvis man ser på tallene for kun helsetap havner tann-og munnsykdommer på topp ti lista.

Rapporten bygger på tall fra et globalt samarbeidsprosjekt som kartlegger omfang og mønster av sykdom og død i 188 land (Global Burden of Disease Study). Last med FHIs rapport om sykdomsbyrde 2016 (pdf)


De ti viktigste årsakene til helsetap er:

1. Korsrygg- og nakkesmerter
2. Angstlidelser
3. Depressive lidelser
4. Hudsykdommer
5. Sykdommer i sanseorgan (hørsel, syn)
6. Fallskader
7. Diabetes
8. Kronisk nyresykdom
9. Tann- og munnsykdommer
10. Andre muskel- og skjelettsykdommer

Les mer om rapporten på www.fhi.no eller se en oppsummering av norges sykkomsbyrde ("Country profile") på www.healthdata.org/norway (på engelsk)

Publisert: 10.03.2016