Søk

Støtt Verdens munnhelsedag

I dag starter markeringen av Verdens munnhelsedag 2016. I år er temaet "Sunn munn. Sunn kropp" og kampanjens mål er å sette fokus på hvordan munnhelsen påvirker den generelle fysiske og psykiske helse - og omvendt!

Munnhelsen påvirker resten av kroppen, og dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Også den psykiske helsen er sterkt påvirket av hvordan det står til i munnen din. Mange av de som har psykiske lidelser sliter ofte med både dårlig tannhelse og tannbehandlingsangst. Samtidig vet vi at dårlig munnhelse kan være en stor psykisk belastning.

Årets kampanje er et samarbeid med Norsk psykiatrisk forening. Ved dette samarbeidet håper vi å gå i bresjen for økt tverrfaglig samarbeid slik at munnhelse kan få mer oppmerksomhet i forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Klikk her for å lese pressemelding

Vi har utarbeidet bilder og informasjonsmatriell som vi håper medlemmer og andre støttespillere vil ta i bruk, dele ut til pasienter og spre på sosiale medier.
Dette ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider under Fag og profesjon / Folkehelse

Følg oss på Facebook og Twitter for oppdateringer og mer informasjon!

 

Publisert: 16.03.2016