Søk

Søknadsfrist for Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme er 30. mars

Ønsker du 33.000 kroner for å fremme tannlegevitenskapen? Da må du søke innen 30. mars!

UNIFOR har lyst ut midler fra Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme. Det kan deles ut inntil 33 000 kr.

Søknadsfrist er 30. mars 2016.

Fondets midler skal særlig anvendes til:
a) bidrag til fremme av tannlegevitenskapelige undersøkelser
b) bidrag til utgivelse av tannlegevitenskapelige skrifter
c) stipend/priser samt belønning av særlig fremragende tannlegevitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser
d) fremme forskning som tar sikte på motarbeidelse av tannsykdommer, spesielt hos barn og skoleungdom

Mer informasjon og link til søknad finner du på www.unifor.no

 

Publisert: 08.03.2015