Søk

Siste nytt om GDPR

GDPR-forordningen trer i kraft i løpet av juli og vi minner om at NTF har samlet informasjon og veiledning i en informasjonspakke utarbeidet for våre medlemmer for å gjøre jobben enklere for deg og din klinikk.

I informasjonspakken finner du en grunnleggende oversikt over hva GDPR innebærer, hvilke konsekvenser forordningen har for din klinikk samt veiledning. Her ligger også ulike maler tilpasset GDPR.

Klikk her for å lese mer om informasjonspakken (krever innlogging)


NTFs behandling av medlemmenes personopplysninger
Når det gjelder NTFs behandling av våre medlemmers personopplysninger ber vi medlemmene lese vår Personvernerklæring. Der står det bl.a. "Ved innmelding i NTF må du opplyse om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted (hvis aktuelt) og HPRnummer. Disse opplysningene brukes til å ivareta dine rettigheter som medlem." Dette betyr bl.a. at vi ikke kommer til å hente inn særskilt samtykke for å kunne kommunisere med medlemmene våre via e-post.

Publisert: 29.06.18