Søk

Seier for pasientene – Høie snur om punkt 14

Etter press fra NTF og fagmiljøene snur nå statsråd Bent Høie og går tilbake på flere av endringene i det gule heftet – «Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018

- Dette er en god dag for de sårbare pasientgruppene som ble fratatt anledning til å søke refusjon etter punkt 14 over natten da regelverket ble endret. Statsråd Høie fortjener ros for å ha lyttet i denne saken, sier president Camilla Hansen Steinum.

Krevende dialog om punkt 14

Da kravet om daglig bistand fra annen person til munnstell/kroppsstell for å kunne utløse refusjon etter innslagspunkt 14 kom, skapte det sterke reaksjoner. NTF tolket kravet til å bety at ingen pasienter som ikke allerede hadde et tilbud innenfor Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), kunne gjøre krav på refusjon dersom endringen ble stående.

NTF har derfor vært i kontinuerlig dialog med statsråd Høie og hans departement, Helsedirektoratet, samt Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å reversere endringene.

- Jeg tror dialogen vi har hatt med statsråden, byråkratiet og Stortinget har vært avgjørende. Det har vært stort engasjement i denne saken, og den har vært høyt på vår agenda i lengre tid, fastslår Steinum.

Regjeringen fastholder at odontofobipasientene skal behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. NTF er kritisk til DOTs forutsetninger for å ta imot hele denne pasientgruppen og kommer til å følge utviklingen i saken grundig. Etter NTFs mening er det svært uheldig at man nå ikke lenger vil utnytte den kompetansen som er etablert i privat sektor, og som disse pasientene har behov for. Dette er blitt tatt opp i alle møter NTF har hatt med representanter for både politikerne og myndighetene.

Endring også i punkt 4

I tillegg til det ovenstående er det gjort endringer i merknadene til innslagspunkt 4 «Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander». Bestemmelsen om at undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier «der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig eller livstruende risiko for pasienten» skulle gi rett til stønad etter dette punktet, er nå fjernet.

Du finner link til den nye versjonen av "Det gule heftet" her https://www.regjeringen.no/contentassets/5a993fe37deb4193bd6758d34d1dab96/rundskriv_i-7-2017.pdf

Publisert: 19.02.2018