Søk

Regjeringspartiene og KrF innstiller mot APs tannhelseforslag

Et flertall på Stortinget har innstilt mot Arbeiderpartiets forslag med tiltak om et bedre tannhelsetilbud til dem som trenger det mest. Forslaget inneholdt blant annet et forslag om å gjennomgå refusjonsordningen for stønad fra det offentlige.

- Vi hadde selvsagt håpet at forslaget om en gjennomgang av refusjonsordningen ville få flertall, men vi er ikke overrasket over at regjeringspartiene og KrF stemmer mot forslaget. Bakgrunnen for det er nok at partiene avventer det regjeringsoppnevnte Blankholmutvalgets anbefalinger, sier NTF-president Camilla Hansen Steinum.

Til tross for at forslaget som helhet ikke fikk flertall ser Steinum flere positive sider og muligheter ved komiteens innstilling.

- En samlet komite sier her at de «imøteser en gjennomgang av refusjonsordningene og ser at det er bred støtte for å se grundig på refusjonsordningene». Komiteen viser også til NTFs innspill hvor vi påpekte at dagens ordning er god, men at den må styrkes. De har også merket seg våre innspill om behov for å inkludere forebygging, kreftpasienter og overlevende samt særlige tiltak for personer med svak økonomi i ordningen. Dette er godt å se, og viser at vi når frem med våre innspill. Nå å setter vi vår lit til at Blankholm følger dette opp, sier Steinum.

Blankholmutvalget ventes å levere sin rapport rundt årsskiftet desember/januar.

Arbeiderpartiets forslag skal debatteres fra Stortingets talerstol i morgen, torsdag 15.november. NTF vil være tilstede. Vi vil også dele link til debatten på sosiale medier.

Link til innstillingen fra Stortingets Helse og omsorgskomite

Link til Blankholmutvalget:


Publisert: 14.11.2018