Søk

Presidenten på Dagsnytt 18 om overføringen av DOT

NTFs president Camilla Hansen Steinum deltok på Dagsnytt 18-sending torsdag 6. april, om overføringen av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene.

I innslaget deltok også KS-leder Gunn Marit Helgesen og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen Helge André Njåstad.

NTF er ikke overrasket, men svært skuffet over at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har tatt hensyn til høringsinstansenes nærmest samstemmige dom over forslagene i høringsnotatet fra 2016.

- De endringene som regjeringen nå foreslår, vil føre til en oppsplitting av dagens robuste fagmiljøer. Resultatet blir et lappeteppe av ulike løsninger der pasientene blir taperne, påpeker Steinum, og viser til at hele grunnlaget for stortingsvedtaket om at tannhelsetjenesten bør flyttes, var basert på en forutsetning om store og robuste kommuner. Dette kravet er på langt nær oppfylt.

Se innslaget på TV – NRK2

Hør innslaget på radio – NRK P2

Les saken om lovproposisjonen på NTFs nettsted.

Publisert: 06.04.2017