Søk

​Om munnhelse og utenforskap: NTF støtter TV-aksjonen 2018

De sosiale forskjellene og økonomiske ulikhetene i Norge øker. Årets TV-aksjon har som mål at flere skal bli inkludert i fellesskapet. Utenforskap og dårlig tannhelse går ofte hånd i hånd. NTF har derfor valgt å støtte aksjonen.

nyhetDe gruppene i samfunnet som havner utenfor fellesskapet, har ofte også problemer med å følge opp tannhelsen. Spesielt gjelder dette innen feltene for rus og psykiatri. Dårlig tannhelse er svært stigmatiserende og kan føre til at man blir møtt med fordommer, får dårlig selvtillit og sosial angst. De som sliter med dårlig tannhelse, har derfor ofte problemer med å delta sosialt, opprettholde vennskap og bidra i arbeidslivet.

NTF ønsker å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn ved å støtte årets TV- aksjon og arbeidet for at de som står utenfor, skal bli inkludert i fellesskapet.


Slik støtter NTF

NTF er i dialog med Kirkens Bymisjon og TV-aksjonen for å synliggjøre hvor viktig munnhelsen er for å kunne delta i fellesskapet. I tillegg til synliggjøring i TV-aksjonens kanaler kommer vi til å løfte frem TV-aksjonen under NTFs landsmøte på Lillestrøm 4. – 6. oktober.


Ønsker du å støtte TV-aksjonen?

For privatpersoner er det først og fremst på aksjonsdagen søndag 21.oktober at man kan bidra. Medlemmer som kan tenke seg å være bøssebærere på aksjonsdagen finner mer informasjon om dette her: Bli bøssebærer

Næringslivsaktører og andre bidragsytere kan også velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på www.giverstafett.no og få tilsendt faktura med KID-nummer.


Publisert: 26.09.2018