Søk

Nye avtaler med Norsk Helsenett

Grunnet EUs nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft i Norge 25. mai vil Norsk Helsenett (NHN) sende ut informasjon om ny databehandleravtale til alle kundene sine, inkludert medlemmer av Tannlegeforeningen. Avtalene kan signeres digitalt.

Vi har fått tilsendt følgende informasjon fra Norsk Helsenett:

For at medlemmer av NTF skal kunne fortsette å sende og motta elektroniske meldinger i Helsenettet, må avtalene med Norsk Helsenett (NHN) aksepteres før personvernforordningen blir innført som en del av norsk lov.

Til nå har det ikke vært nødvendig med databehandleravtale for transport av krypterte personopplysninger mellom transportør og databehandlingsansvarlig, men loven som trer i kraft i mai, krever at partene har databehandleravtale for slik transport. Samtidig benytter NHN anledningen til å oppdatere kundeavtalene med medlemmene i Tannlegeforeningen.

- Dette representerer ingen endringer fra tidligere når det gjelder plikter og rettigheter, men er en oppdatering og forbedring av det avtaletekniske rundt medlemskapet i Helsenettet, forklarer Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett.

NHN tilbyr nå en enkel nettbasert løsning for å godta avtalene. I løpet av uke 14 og 15 vil tannlegene som er medlem av NHN motta en e-post med informasjon og lenke til en digital veiviser. Der kan den i virksomheten som har myndighet til det, akseptere avtalene. Det er likevel ingenting i veien for å fullføre prosessen med å akseptere avtalene selv om man ikke har mottatt e-post.

NHN opplyser at dersom avtalene ikke er akseptert innen fristen, kan man bli sperret fra å sende og motta meldinger.

– Vi anbefaler å få dette i orden i god tid før EUs personvernforordning blir innført som en del av Norsk lov, sier Grimstad.

Klikk på lenken for rask tilgang til NHN sine sider for akseptering av avtalene: https://kunde.nhn.no/avtale

Spørsmål?
Hvis du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Norsk Helsenetts kundesenter på epost kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.


For mer informasjon om hvordan GDPR vil påvirke tannlegevirksomheter se Jus og Arbeidsliv / GDPR

Publisert: 05.04.2018