Søk

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt frem en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger.

Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

Rapporten identifiserer flere av utfordringene vi står overfor både med dagens tjenestepensjonsordning og hvis offentlig tjenestepensjon skal endres. Det vil imidlertid fortsatt være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder. En rekke spørsmål står ubesvart og det gjenstår et omfattende arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys.

Les hele rapporten her

Arbeidstakerorganisasjonene har gitt flere innspill underveis i forbindelse med arbeidet og venter nå på signaler fra Arbeidsministeren som gjør at dialogen kan fortsette.

- Jeg er glad for at det viktige arbeidet med å lage bedre pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor nå har kommet et skritt videre. Nå må både departementet og partene i arbeidslivet studere rapporten, og vurdere hvordan vi i fellesskap kan finne en god løsning som er til fordel både for de ansatte, for arbeidsgiverne i stat og kommune og for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på regjeringen.no

Les mer på www.akademikerne.no

Publisert: 27.12.2015