Søk

Ny kampanje - Snus i svangerskapet

Snusing i svangerskapet kan føre til alvorlige komplikasjoner som lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og i verste fall dødfødsel. Derfor lanserer Helsedirektoratet en ny kampanje for å informere om helserisikoen.

Det har vært en sterk økning i snusbruk blant unge kvinner de siste ti årene. 13 prosent av kvinner i alderen 16-24 år snuser daglig. I tillegg snuser 5 prosent av og til. Om få år kommer disse til å bli gravide, og da kan det være vanskelig å slutte.

Dette er en pasientgruppe som går jevnlig til tannlegen, og tannlegen vil fort kunne se om de bruker snus eller ikke. Tannlegene har derfor en helt sentral rolle i dette informasjonsarbeidet.

- Vårt viktigste råd er at man slutter i god tid før man blir gravid, og aller helst lar være å begynne med snus, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Den nye kampanjen som lanseres i dag er todelt, med aktiviteter både mot befolkningen og helsepersonell i ulike kanaler. Det er laget en kampanjefilm – «Babyshower» - som vil gå TV og i sosiale medier. Se filmen her:

I forbindelse med kampanjen arrangeres det også arrangert et fagseminar for helsepersonell 26. mai. Arrangementet strømmes og vil være tilgjengelig i én måned fremover: https://helsedirektoratet.no/konferanser/fagseminarsnus-i-svangerskap.

Publisert: 26.05.2016