Søk

​Norsk Tannpleierforening 50 år!

I år fyller Norsk Tannpleierforening (NTpF) 50 år, og markerer dette med jubileums- og fagkonferanse 30. - 31. mai. NTF gratulerer våre gode kollegaer med jubileet!

"Gratulerer så mye med dagen til våre gode kollegaer! NTpF er en aktiv og viktig forening. Vi står side om side både på klinikken og i vårt politiske arbeid. Vi har ulik utdanning, ulik kompetanse og ulike roller, men utfyller hverandre og er avhengig av hverandre, og ser verdien av samarbeid og av å kunne trekke i samme retning for å sikre en best mulig tannhelsetjeneste for befolkningen. Det vil være et økende behov for tannpleiernes kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid i fremtiden, og vi gleder oss til å bygge videre på det gode samarbeide vi allerede har. Lykke til med de neste 50!"

Utdrag fra talen til president Camilla Hansen Steinum - klikk her for å lese hele talen

Kort om utviklingen av tannpleieryrket*:
Tannpleieryrket går mye lenger tilbake enn de 50 årene som foreningen har eksistert. I 1910 ble den første offentlige tannhelsetjenesten organisert i Oslo da det ble innført gratis skoletannpleie, og behovet for «tandpleiersker» oppsto. I 1918 ble det foreslått at tannpleieryrket offisiellt skulle innføres i tannhelsetjenesten, og i 1924 ble Norge det første landet i Norden med ettårig utdanning for tannpleiere. Arbeidsoppgavene besto av å assistere tannlegene, undersøke tenner og drive forebyggende behandling, samt opplysnings/undervisningsarbeid.

I 1968 ble så Norsk Tannpleierforening (NTpF) stiftet, og på 1970-tallet ble en toårig utdanning opprettet ved Universitetene i Oslo og Bergen. I 2001 fikk yrkesgruppen autorisasjon, og i 2011 kom tannpleierfagets to første doktorgrader. I 2017 vedtok Stortinget at tannpleier skulle lovfestes som kjernekompetanse i kommunene, og tannpleiere fikk egen refusjonsrett.

I dag har Tannpleierforeningen rundt 900 yrkesaktive medlemmer, hvorav 2/3 jobber offentlig og 99% er kvinner.

*Tall og data hentet fra www.delta.no

Mer info
Jubileumsutgaven av "Tannstikka" inneholder mye historisk stoff om tannpleierprofesjonen og foreningen.
Les også mer om NTpF sin historie på www.delta.no. Mer informasjon om markeringen og jubileumskonferansen finner du også på NTpFs medlemssider (evt klikk her for å laste ned program for konferansen)

NTpF

Publisert: 31.05.2018