Søk

Nora Sveaass tildelt Akademikerprisen 2018

Professor, psykolog og menneskerettighetsforkjemper Nora Sveaass mottok Akademikerprisen for sitt arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep.

44645713_1177783595721005_7430835511377264640_nSveaass var tydelig rørt da hun mottok prisen til stående trampeklapp av publikum.

- Dette er en fantastisk anerkjennelse og synliggjøring av menneskerettighetsarbeid – ikke bare det jeg gjør, men menneskerettighetsforsvarere rundt om i hele verden. Jeg er glad og overveldet over prisen, sier Nora Sveaass på akademikerne.no.

Juryens leder Curt A. Lier påpekte juryen hadde vektlagt at hennes akademiske innsats er høyt annerkjent og mye brukt også utenfor hennes eget fagfelt, og trakk spesielt frem viktigheten av å dokumentere behovet for langsiktig behandling og oppfølging etter tortur og andre former for overgrep. "Jeg kan personlig ikke forestille meg en mer verdig vinner", la Lier til ved overrekkelsen under Akademikernes høstkonferanse onsdag 24. oktober.

Sveaass er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, hun var medlem av FNs Torturkomité fra 2006-2013, og er i dag nestleder av FNs underkomite for forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Sveaass er også leder av Health and Human Rights Info og president for rådet i Helsingforskomiteen.

Les mer på www.akademikerne.no


Publisert: 24.10.2018