Søk

NTF på høring om prioriteringsmeldingen

På tross av, eller nettopp på grunn av, at tannhelse ikke er nevnt med ett ord i prioriteringsmeldingen stilte NTF opp på dagens stortingshøring.

Det var president Camilla Hansen Steinum og generalsekretær Morten H. Rolstad som på vegne av NTF møtte stortingets helse- og omsorgskomite. De påpekte bl.a. at stortinget de siste årene har kuttet i refusjoner til flere utsatte pasientgrupper med dårlig tannhelse og stort behov for tannbehandling, og at det har skjedd en flytting av penger i statsbudsjettet til andre områder som ikke kommer pasientene til gode.

De presiserte at Norge har en sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat sektor som utfyller hverandre i en god balanse, noe som har gitt gode resultater sett i internasjonal sammenheng. NTF benyttet selvfølgelig muligheten til nok en gang å stille seg kritiske til forslaget om at den offentlige tannhelsetjenesten skal overføres fra fylkeskommunene til kommunene, da det verken er faglig begrunnet eller konsekvensutredet. NTF argumenterte også for at kompetansesentrene bør organiseres regionalt.

Presidenten avsluttet med en utfordring til komiteen i behandlingen av meldingen, nemlig at dagens vellykkede arbeidsdeling mellom offentlig og privat tannhelsesektor skal ligge til grunn også i fortsettelsen – uansett utfall av kommunereformen.

Se hele innlegget på Stortingets TV arkiv (innleget kommer ca 1:00:00 ut i sendingen)

Publisert: 29.09.2016