Søk

Minstebeløpet for å søke erstatning i NPE øker

Den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, er fra nyttår hevet til 10.000 kroner. Dette får betydning også for NTFs klagenemnder.

Ny nedre beløpsgrense i NPE

Pasientskadeloven er endret med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, er hevet fra 5.000 til 10.000 kroner. En pasient som har hatt et økonomisk tap på mindre enn 10.000 kroner, kan heretter ikke søke erstatning i NPE.

Lokalforeningenes klagenemnder berøres

I reglene for lokalforeningenes klagenemnder heter det i § 3 at nemnden skal avvise en «klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn NPEs nedre grense for behandling». Når denne grensen nå heves hos NPE, innebærer det samtidig at NTFs klagenemnder kan behandle saker der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen vil ha en verdi på inntil 10.000 kroner.

 

Publisert: 04.01.2016