Søk

Kvalitetshåndbok - logg inn

Kvalitetshåndboka er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Gjennom lov, forskrift og annet regelverk stilles det en rekke formelle krav til virksomheter i helsetjenesten, herunder tannlegetjenester, enten disse foregår i privat eller offentlig regi.

NTFs kvalitetshåndbok er et hjelpemiddel til å etablere systemer og rutiner som skal sikre ønsket kvalitet i den enkelte tannlegevirksomhet. Boken representerer ikke et ferdig produkt, men er ment å gi relevant informasjon om forhold av betydning for kvalitetsutvikling innenfor de forskjellige områder av virksomheten.