Søk

Oppdatert versjon NTFs kvalitetshåndbok er nå klar!

NTFs kvalitetshåndbok er et hjelpemiddel til å etablere systemer og rutiner som skal sikre ønsket kvalitet i den enkelte tannlegevirksomhet. Etter en grundig gjennomgang foreligger boka nå i oppdatert versjon her på NTFs nettsider

Forside Kvalitetshåndbok nov 2017Klikk her for å gå til NTFs kvalitetshåndbok
(krever innlogging)

Teamer som dekkes er:

  • Kapittel 1 - Forpliktelser, lover og regler
  • Kapittel 2 - Organisering av virksomheten og samarbeid med andre
  • Kapittel 3 - Ekstern kommunikasjon og datasikkerhet
  • Kapittel 4 - Internkontroll
  • Kapittel 5 - Smittevern
  • Kapittel 6 - Strålevern
  • Kapittel 7 - Journalføring

I slutten av hvert kapittel finner du hyperlinker til aktuelle lover, dokumenter, skjemaer og nettsider.

Boken representerer ikke et ferdig produkt, men er ment å gi relevant informasjon om forhold av betydning for kvalitetsutvikling innenfor de forskjellige områder av virksomheten.

Kvalitetshåndboken har fortsatt mye av samme oppbygning som tidligere utgaver. En prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer; Lin Muus Bendiksen, NTFs sekretariat (prosjektleder), Ralf Husebø, leder Sentralt næringsutvalg og Atle Hagli, medlem Sentralt næringsutvalg har revidert innholdet i kvalitetshåndboken og gjennomført en oppdatering og modernisering av stoffet.

NTF kan ikke garantere at håndboka til en hver tid er 100% oppdatert. Ved større endringer og oppdateringer endres versjonsnummer på håndboka og NTFs medlemmer vil bli orientert.

Publisert: 08.11.2017