Søk

Kritisk til sms-markedsføring av tannforsikring

NTF er blitt gjort oppmerksomme på ulike problemstillinger rundt markedsføring av tannforsikring på sms. Vi er i kontakt med aktørene og vil følge opp saken.

NTF er blitt kontaktet av medlemmer som melder at en rekke pasienter har fått tilsendt sms som tilsynelatende kommer fra IF med markedsføring av tannhelseforsikring. Meldingene kan dessuten gi inntrykk av å være sendt fra samme avsender som timeinnkalling, dvs fra tannlege.

NTF har vært i kontakt med firmaet som samarbeider med IF om denne forsikringsordningen, og fått opplyst at disse sms’ene kun skal være sendt til pasienter som er registrert hos Dentales tannklinikk.

NTF vil følge opp saken videre. Vi stiller spørsmål ved om denne type praksis er i tråd med gjeldende lovgivning.
 

 

Publisert: 25.01.2017