Søk

Kollegahjelp

Kollegahjelpsordningen skal gi støtte og veiledning til kolleger som har behov for det. Ordningen er forankret i lokalforeningene.


Kollegahjelpere
En kollegahjelper er et medlem oppnevnt av lokalforeningen som har sagt seg villig til å støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon som påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege.

Noen ganger er alt som skal til en person som kan se problemet utenfra og være upartisk. Vi kan ikke alltid hjelpe - men vi kan ofte bistå med informasjon om hvor hjelpen befinner seg”   "Kollegahjelpsordningen skal være et lavterskeltilbud for å finne en løsning før problemet blir for stort. Vi kan bidra med hjelp til å finne en ny retning når det stopper opp eller går nedover."
- Bjørg Figenschou, Kollegahjelper Hedmark   - Kari Anne Karlsen, Kollegahjelper Romerike

 

Arbeidsområde
Kollegahjelperne kan gi støtte og veiledning ved f.eks.:

  • sykdom
  • misbruk av alkohol/narkotika
  • konflikter på arbeidsplassen
  • utbrenthet
  • personlige kriser
  • pasientklager
  • negativ mediaomtale


Organisering
Det bør oppnevnes minimum to i hver lokalforening, helst en av hvert kjønn og en fra privat og en fra offentlig sektor.

Klikk her for å se liste med kontaktinfo til NTFs kollegahjelpere

Mål: Kollegahjelpernes arbeid skal ta sikte på å hjelpe kolleger som har et problem.

Strategi: De skal arbeide for å unngå faglig isolasjon og utstøtning og for å hente frem og forsterke eksisterende positive ressurser. Hjelpen skal bidra til å ordne opp i en livsfloke.

Ressurser: NTFs kollegahjelpsordning er basert på frivillig deltagelse. Fordi man bør tilstrebe en best mulig kontinuitet i ordningen, bør kollegahjelperne derfor velges for min. 3 år om gangen, og de bør ikke ha andre tunge tillitsverv.
 

Medlemsfordel - rådgivning på Villa Sana, Modum Bad
NTF har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Les mer her