Søk

Nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har offentliggjort tallene for erstatningsklager for 2016 i en ny rapport. Rapporten viser en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten. Tannlegene topper fremdeles statistikken med 56% av klagesakene.

mottatte saker NPE Statistikk 2016- Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at NPE også behandler erstatningssaker innen privat helsetjeneste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

Som vanlig er det flest saker innen odontologi, men det er helt naturlig når man ser på antall pasientbehandlinger. Det er helt naturlig når man ser på antall pasientbehandlinger. NTF er likevel ikke urolige for tallene.

- En hver klage er én klage for mye, vi skulle selvfølgelig gjerne sett at det ikke forekom feil, sier NTFs generalsekretær Morten H. Rolstad. Sett i sammenheng med hvor mange som går til tannlegen er dette fremdeles gode tall. Tannlegene i privat tannhelsetjeneste mottar i underkant av 3 millioner pasienter i løpet av året, og flere av disse pasientene har flere behandlinger i året. Da er ikke rundt 730 medholdssaker egentlig så mye, sier Rolstad.

NPE bekrefter at dette er naturlig at det er flest klager på tannbehandling. – Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er tannbehandling, derfor ser vi også at de fleste sakene gjelder skader etter slik behandling, sier Jørstad.

NPE har utbetalt 168 millioner kroner i erstatninger for skader i den private helsetjenesten i perioden 2009-2016. I tannsakene er det utbetalt 53,5 millioner kroner.

Last ned hele rapporten fra NPE her (pdf)

Kontinuerlig arbeid for faglig oppdatering

NTF jobber kontinuerlig med å holde medlemmene faglig oppdaterte og unngå feil-, under- og overbehandling. En viktig del av dette er NTFs obligatoriske etterutdanningssystem som krever at alle medlemmer fullfører 150 timer med etterutdanning i løpet av en 5 års periode. - Tannlegeyrket er veldig komplisert, og det er viktig å følge med i utviklingen både når det gjelder forskningsresultater, teknikk og utstyr, sier Rolstad. - Vi vet at norske tannleger investerer mye tid og penger i å holde seg oppdaterte - det er det kanskje verdt å huske på før man klager på prisen?

Publisert: 12.06.2017