Søk

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

All behandling av person- og helseopplysninger skal skje i tråd med norske lover og forskrifter. De krav som stilles til virksomheter som behandler person- og helseopplysninger er spredt utover et relativt stort antall lover og forskrifter. De krav som stilles er sammenfattet i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren (Normen). NTF anbefaler derfor alle tannleger å ha en praksis som tilfredsstiller Normen.

 

Les mer om Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren på Helsedirektoratet sine websider