Søk

Økning i antall innmeldte saker til NPE

Tallene fra Norsk pasientskadeerstatning 2015 er klare. Tannlegene ligger på en klar førsteplass for antall klager, men NTF er ikke bekymret - sett i forhold til bruksfrekvensen er antall saker som gjelder tannbehandling veldig få.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) publiserte i går tallene for erstatningsklager for 2015 i en ny rapport. Rapporten viser at de har mottatt over 3000 klagesaker siden oppstarten i 2009, og over 133 millioner kroner er utbetalt i erstatning. Tallene for 2015 viser enn dobling i forhold til oppstaren i 2009. Dette er naturlig iforhold til at ordningen nå er mye bedre kjent. Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54% av de innmeldte klagesakene, og topper statistikken.

Se hele rapporten på ww.npe.no


NTF er ikke veldig bekymret

"Én klage er alltid én klage for mye, og vi skulle veldig gjerne sett lavere tall," uttalte NTFs generalsekretær Morten H. Rolstad til TV2 Nyhetskanalen i et intervju i går, 9. mai. Han er likevel ikke veldig urolig for tallene som ble presentert. "Man må se tallene i sammenheng med hvor mange som går til tannlegen" påpeker han. Tallene virker kanskje høye når man sammenlikner med andre yrkesgrupper, men hvor ofte bruker folk plastikkirurgi eller ortopedisk kirurgi i forhold til hvor ofte de får tannbehandling?

"Vi vet at tannlegene ser i underkant av 3 millioner pasienter i løpet av året, og flere av disse pasientene har flere behandlinger i året. Det vil vi at rundt 10-12 personer per 100.000 sender inn en klagesak, hvorav ca. 6 av 100.000 får medhold. Ser man tallene på denne måten ser de litt annerledes ut," påpeker Rolstad. "Vi opplever NPE som godt system og at pasientene blir tatt godt hånd om" sier Rolstad, og minner om at NPE faktisk er en forsikringsordning som finansieres av tannleger og andre behandlere, og av samme grunn kun kan benyttes ved behandling som foretas i Norge.

Les mer på tv2.no

Hele klippet - inkludert intervju med NTFs generalsekretær Morten Rolstad kan sees på Sumo (krever abonnement).


NTF jobber for faglig oppdatering og dyktige tannleger

Både under- og overbehandling kan være like alvorlig. NTF jobber kontinuerlig med å holde medlemmene faglig oppdaterte. Målet er selvfølgelig å øke kompetansen og få ned antall klagesaker. Som et ledd i dette er NTFs obligatoriske etterutdanningssystem som krever at alle medlemmer fullfører 150 timer med etterutdanning i løpet av en 5 års periode. "Tannlegeyrket er veldig komplisert, og det er viktig å følge med i utviklingen både når det gjelder forskningsresultater, teknikk og utstyr" sier Rolstad. " Vi vet at norske tannleger investerer mye tid og penger i å holde seg oppdaterte - det er det kanskje verdt å huske på før man klager på prisen?" avslutter han.


Tallene sammenlagt 2009 - 2015

  • 3113 erstatningskrav er registrert siden 2009
  • I 2015 ble det registrert 627 saker, i forhold til 279 i 2009
  • Medholdsandelen totalt ligger på 37%
  • NPE har utbetalt 133 millioner kroner i erstatningskrav
  • Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54% av de innmeldte klagesakene (1754 saker)
  • Tannleger og tannlegespesialister har en medholdsprosent på 41%
     
Illustrasjon: NPE

 

Publisert: 10.05.2016