Søk

Strengere regler for utenlandsbehandling

Stortinget har vedtatt innstramminger i mulighetene for behandling utenfor Norden, inkludert tannbehandling.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet sto bak forslaget som ble vedtatt med 48 mot 45 stemmer i en rotete votering i Stortinget 23. februar. Utfallet er overraskende med tanke på at forslaget var i strid med både regjeringspartienes ønsker og helse- og omsorgskomiteens innstilling.

Vedtaket består av tre punkter:

  1. Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.
  2. Regjeringen skal legge frem forslag for Stortinget om å stille krav til forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter til sykehusbehandling og stille krav til kvaliteten i tilbudet.
  3. Regjeringen skal legge frem tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Punktene skal gjennomføres innen juni.

Aftenposten skriver i en artikkel at problemene i stemmegivningen og det uventede utfallet kan ha sammenheng med at representanter fulgte med på Ski-VM i stedet for det som foregikk i stortingssalen. 

Les mer om representantforslaget på www.stortinget.no

 

Publisert: 28.02.2017