Søk

Ny veileder om Helfo-stønad for kroneterapi

Helfo har registrert at tannleger vurderer stønadsrett for kroneterapi forskjellig. De har derfor utviklet en digital veileder for å legge til rette for riktig forståelse av vilkårene.

Konserverende og vevsbesparende behandlingsformer er utgangspunktet for dekning etter folketrygdloven. Helfo har erfart at det for mange tannleger er spesielt vanskelig å vurdere om det likevel kan velges kroneterapi ved behandling i forbindelse med tilfeller/tilstander som nevnt i punkt 9 (attrisjon/erosjon), 10 (hyposalivasjon) og 14 (sterkt nedsatt evne til egenomsorg).

Helfo har derfor laget en kort veileder for å vise hvilke vurderinger du som tannlege må gjøre og dokumentere før du kan kreve takst 304 for behandling av pasienter etter punkt 9, 10 eller 14.

Les også mer på www.helfo.no
 

Publisert: 15.03.2017