Søk

Ny handlingsplan for sunnere kosthold

Regjeringen la 7. mars frem en ny handlingsplan med mål for et sunnere og mer bærekraftig kosthold, samt tiltak for å redusere sukkerforbruket.


"Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer" skriver regjeringen på sine nettsider.
 
Den nye handlingsplanen skal også bidra til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i norsk matproduksjon, samt sikre mindre matsvinn.
 
Handlingsplanen inneholder et eget punkt (4.9) om "Tannhelsetjenestens bidrag i kostholds- og ernæringsarbeidet".
 

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene.

Mange eldre er underernært og feilernært, noe som kan føre til helseplager og sykdom, mens barn får i seg langt mer sukker enn voksne. Mens bare 20 prosent av norske kvinner og menn har høyere inntak av sukker enn anbefalt, har hele 55 prosent av norske niåringer og trettenåringer høyere inntak enn anbefalt.

Handlingsplanens mål innen 2021 er bl.a.:

  • Å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær, grove kornvarer og fisk med 20 prosent.
  • Å redusere innholdet av tilsatt sukker i kosten til 11 energiprosent
  • Å redusere innholdet av mettet fett i kosten til 12 energiprosent
  • Å redusere innholdet av salt i kosten fra 10 gram til 8 gram per dag.
  • Å halvere andelen 15-åringer som spiser godteri eller drikker brus/leskedrikk fem ganger i uken eller oftere.
  • Styrke og kvalitetssikre måltids- og ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
  • Styrke kunnskap om og synliggjøre sammenhenger mellom kosthold og fysisk og psykisk helse
     

Publisert: 08.03.2017