Søk

Innspill ønskes til høringen om flytting av tannhelsetjenesten til kommunene

NTFs tillitsvalgte og sekretariat har brukt sommeren til å studere og gjøre seg opp en mening om forslagene i høringsnotatet om «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.». Nå etterlyses det ytterligere innspill fra lokal-, spesialistforeningene og fra medlemmene.

6. juni ble høringsnotatet om overføringen av tannhelsetjenesten til kommunalt forvaltningsnivå lagt fram av Helse- og omsorgsdepartementet. NTFs lokal- og spesialistforeninger ble informert umiddelbart for å kunne være aktive bidragsytere i arbeidet med høringssvaret alt fra starten av.

Når NTFs tillitsvalgte nå samles til ekstraordninært Lønnspolitisk forum 26.-27. august, ekstraordinært Ledermøte 1. september og Næringspolitisk forum 2.-3. september står saken selvfølgelig helt sentralt på dagsorden. 

Alle NTF-medlemmer oppfordres dessuten til å kommentere forslagene i høringsnotatet. Har du synspunkter du ønsker å fremlegge, så kan disse sendes til de tillitsvalgte i din lokalforening, eventuelt direkte til NTF på epost info(at)tannlegeforeningen.no så snart som mulig, og i god tid før høringsfristen 1. oktober.

Les "Presidenten har ordet" i Tidende 7/2016


Om høringsprosessen på NTFs informasjonsmøte

Informasjon om høringsprosessen og videre strategi vil også være tema på NTFs informasjonsmøte torsdag 3. november under landsmøtet i Stavanger. Klikk her for å melde deg på

Publisert: 24.08.2016