Søk

Har du innspill til prioriteringsutvalget?

Blankholmutvalget skal levere sin utredning om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet, og er åpne for innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

Prioriteringstvalget har 15 medlemmer, inkludert fylkestannlege i Rogaland, Helene Haver. Utvalget ledes av Aud Blankholm, og har derfor fått navnet Blankholmutvalget. Frist for levering av utvalgets NOU (norsk offentlig utredning) er 31.12.2018.

Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Mer informasjon og link til innsendelse av innspill finner du på www.blankholmutvalget.no


Publisert: 16.01.2018