Søk

Ferske tall fra SSB

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske tall både for den offentlige tannhelsetjenesten og fra levekårsundersøkelsen 2015.

Tallene viser at over 1 million ble undersøkt og behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i 2015. De fleste er barn og unge. Generelt er tallene gode, og man ser en jevn reduksjon i antall 5-åringer, 12-åringer og 18-åringer med karies.

De samlede utgiftene til DOT var på 3,3 milliardar i 2015. Det er en økning på 0,7 prosent fra 2014, og den minste økningen på ti år.

Les mer om tallene fra den offentlige tannhelsetjenesten på www.ssb.no

 

Levekårsundersøkelsen 2015

Den årlige levekårsundersøkelsen henter inn opplysninger om egenvurdert helse, levevaner og bruk av helse- omsorgstjenester. Tallene fra 2015 viser at nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektig. Oslofolk er sunnest i landet.

Når det gjelder egenvurdert tannhelse deler Oslo topp-plassering med Hedmark, Buskerud og Rogaland.

Les mer om tallene fra levekårsundersøkelsen her

Publisert: 20.06.2016