Søk

Går mot lederskifte i Akademikerne

Akademikernes leder Knut Aarbakke offentliggjorde før helgen at han ikke tar gjenvalg. I går ga Legeforeningen beskjed til valgkomiteen om at Kari Sollien stiller til valg som leder av Akademikerne på rådsmøtet i oktober.

Kari Sollien

Knut Aarbakke har vært leder i Akademikerne gjennom åtte år, og har gjort en solid og god jobb. Han har fått gjennomslag for en rekke viktige saker og kan vise til en kraftig vekst i organisasjonen, som i dag nærmer seg 200 000 medlemmer. Før helgen gikk det ut melding fra Akademikerne at han ikke stiller til gjenvalg når rådsmøtet i oktober skal velge Akademikernes leder for de neste to årene.

I går ga Legeforeningen beskjed til valgkomiteen om at Kari Sollien (46) har takket ja til å stille til valg for ledervervet. Sollien er spesialist i allmennmedisin, leder for Allmennlegeforeningen gjennom tre år og har vært sentralstyremedlem i Legeforeningen i åtte år.

- Jeg er motivert til å utvikle organisasjonens rolle og posisjon videre. Politikk og strategi må bygges på kunnskapen og behovene i alle medlemsorganisasjonene. Det krever et godt lagarbeid, sier Sollien i en pressemelding fra Legeforeningen.

Akademikerne er en hovedorganisasjon som består av 13 ulike foreninger, og Den norske tannlegeforeningen er en av disse. Medlemsforeningene i Akademikerne omfatter primært yrkesutøvere med mastergrad (hovedfagsnivå) eller tilsvarende utdanning. Les mer om Akademikerne på www.akademikerne.no

FOTO: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

 

Publisert: 05.04.2016