Søk

Nyopprettet arbeidsgruppe innen smittevern og hygiene i tannlegepraksis.

NTF hadde rett før sommeren et møte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og odontologisk fakultet ved UiO. På møtet ble det besluttet å danne en arbeidsgruppe for å utarbeide råd til tannlegepraksis innen smittevern og hygiene.

Utgangspunktet for rådene vil være "Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge" (last ned retningslinjene her), men de nye rådene vil bli utarbeidet og revidert til å passe vanlig tannlegepraksis. Arbeidsgruppen koordineres av Folkehelseinstituttet. I tillegg vil Helsedirektoratet, NTF og samtlige tre fakulteter være representert.

Målet er å etablere nasjonale faglige råd for smittevern i odontologisk praksis, og å sikre et kunnskapsbasert og effektivt infeksjonskontrollprogram. Første møte i arbeidsgruppen er planlagt i september.

Publisert: 05.08.2016