Søk

Blodgiving, tannbehandling og periodontitt

Alle pasienter blir midlertidig utelukket som blodgiver etter tannbehandling i henhold til blodforskriften1. Varigheten er fra en dag til en uke, avhengig av behandlingens karakter.

I blodforskriftens Vedlegg 1, Kriterier for utvelgelse av blodgivere, punkt 2.2.4. "Annen midlertidig utelukkelse" står det:

Mindre behandling hos tannlege eller tannpleier  - utelukkelse i 1 dag
NB: Tannuttrekning, rotbehandling og lignende anses som "mindre kirurgiske inngrep" og gir utelukkelse i 1 uke

Når det gjelder pasienter med periodontitt, er det enkelte sykehus som karakteriserer dette som en kronisk infeksjon som krever utestengelse fra å gi blod. I Veileder for transfusjonstjenesten i Norge fremgår det at «Personer med kroniske infeksjoner skal ikke gi blod». Dette er rasjonalet for at enkelte sykehus velger å utestenge pasienter med periodontitt som blodgivere på permanent basis. Andre sykehus anser at pasienter med godt kontrollert periodontitt i vedlikeholdsfase kan være blodgivere.