Søk

Ambisiøs plan for redusert bruk av antibiotika

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Tannlegeforeningen var med da helse- og omsorgsministeren la frem konkrete tiltak for å nå målet.

Antibiotikaresistente bakterier er en av de største utfordringene for folkehelsen. Dette slo helse- og omsorgsminister Bent Høie fast da han torsdag 7. januar lanserte den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Målet er å bekjempe antibiotikaresistens gjennom å redusere antibiotikabruken i helsesektoren med 30 prosent innen 2020.


Lege Ola Sand, NTFs president Camilla H. Steinum
& leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin.
Foto: Lisbeth Nilsen/Dagens Medisin

- Dette er en viktig sak som Tannlegeforeningen har jobbet mye med, også internasjonalt. Selv om vi mener at vi er ganske gode på dette området, så tror vi at vi kan bli bedre. Ofte er det pasientene som etterspør antibiotika, og da er det viktig for oss å ha gode faglige retningslinjer, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.Helse- og omsorgsminister Bent Høie & Petter Brelin.
Foto: Lise B. Johannesen/Legeforeningen

For å snu utviklingen med resistente bakterier vil Høie samarbeide nært med Legeforeningen og Tannlegeforeningen slik at helsepersonell skal få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk.Blant tiltakene i handlingsplanen er særlig to viktige for tannlegene:

  • Helsedirektoratet skal i løpet av året vurdere informasjonskampanjer mot befolkningen om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.
  • NTF vil opprette en fagkomité som skal bidra til at faglige retningslinjer for antibiotikabruk blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsted.

Les mer hos Dagens Medisin.

 

Publisert: 08.01.2016