Søk
Hjem     Organisasjonen     Tidende  

Gode tall for Tidende

Tidendes nye leserundersøkelse bekrefter nok en gang at tidskriftet blir lest av mange, samt at det leses både lenge og grundig.

Den kvalitative undersøkeslen ble gjennomført av Ipsos i mars i form av 200 telefonintervju blant NTFs yrkesaktive medlemmer. Tidskriftet scorer meget høyt sammenliknet med andre fagblader, og det er helt tydelig at medlemmene er fornøyde med hva de mottar.

Les mer om leserundersøkelsen i mainummeret av Tidende

Her er noen av hovedfunnene:

  • 89% svarer bra eller meget bra i en helhetsvurdering av bladet
  • 90% vurderer fagstoffet i bladet som godt eller svært godt
  • 85% leser Tidende kun eller mest som papirutgave, 8% leser mest på nett og kun 2% leser mest på app.
  • 16% har lastet ned Tidende app'en
  • Gjennomsnittsleseren bruker 58 minutter per utgave
  • 62% av leserne leser cirka halvparten eller mer
  • Faglige artikler er det som leses mest (75% svarer alltid eller ofte) etterfulgt av lederen (47%), Snakk om etikk (46%), debattinnlegg (44%) og Presidenten har ordet (42%)

Ønsker mer fagstoff

Undersøkelsen viser tydelig at våre medlemmer er opptatt av det faglige, og at de i liten grad søker til andre tidsskrifter for å holde seg faglig oppdatert. Når leserne blir spurt hva de ønsker mer av, er svaret klinisk relevante artikler. For å lykkes med dette trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om klinisk-praktiske problemstillinger. Redaksjonen har derfor en stor jobb med å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff, og i den grad antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er begrenset er det positivt å se at leserne aksepterer å lese artikler på engelsk og de andre skandinaviske språkene.

Klikk her for å laste ned pdf med hele rapporten fra leserundersøkelsen

Publisert: 27.05.2017