Søk

Vet du om kandidater til Sentralt Næringsutvalg?

Det skal velges Sentralt Næringsutvalg (SNU) for 2018-2019 på Næringspolitisk Forum 21.-22. september 2017. Engasjerte tannleger i privat tannhelsetjeneste, både praksiseiere og assistenttannleger, oppfordres til å melde seg som kandidater.

Sentralt Næringsutvalg består av leder, to faste medlemmer og et varamedlem, og har sekretær fra sekretariatet. Leder i Sentralt Næringsutvalg sitter også i NTFs hovedstyre.
 
Sentralt Næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende organ for NTFs Hovedstyre. For mer informasjon se www.tannlegeforeningen.no/Organisasjonen/Sentralt Næringsutvalg
 
Engasjerte tannleger i privat tannhelsetjeneste, både praksiseiere og assistenttannleger, oppfordres til å melde seg som kandidater til Sentralt Næringsutvalg ved å kontakte valgkomitéen for SNU: 
  • Niklas Angelus (Nord-Trøndelag tannlegeforening), e-mail: nik.angelus@gmx.net 
  • Christine Jonsgar (Bergen tannlegeforening), e-mail: Christine.Jonsgar@uib.no
  • Janne Buer (Oslo tannlegeforening), e-mail: janne@buer.as
     
Innspill bes sendes inn snarest mulig, og senest 30.08.2017

Publisert: 18.05.2017