Søk

Nytt Sentralt næringsutvalg

Etter et veldig jevnt og spennende valg på Næringspolitisk Forum forrige uke er det nå blitt valgt et nytt Sentralt næringsutvalg for neste periode.

Her er det nyvalgte utvalget:

  • Ralf Husebø, gjenvalgt som leder (representant til NTFs hovedstyre)
  • Anne Kristine (Tine) Solheim, nestleder (vara til NTFs hovedstyre)
  • Maren Bjerregaard, medlem
  • Bård Anders Hagen, varamedlem

Om Næringspolitisk forum:

Næringspolitisk Forum er en sentral møteplass for NTFs tillitsvalgte fra privat tannhelsetjeneste, og ble i år avholdt 21.-22. september på Radisson Oslo Airport Gardermoen. På programmet stor bl a foredrag om:
• Pensjon for næringsdrivende tannleger og deres ansatte
• NTFs reviderte samarbeidsavtaler for assistenttannleger og ny aksjonæravtale
• Prosjektet «Leve hele livet» - privatpraktiserende tannlegers rolle, med fokus på pasienter med hjemmesykepleie (gruppe C-pasienter)

I tillegg ble det informert om aktuelle saker fra NTF, og gruppediskusjoner om privatpraktiserende tannleger og pasienter med hjemmesykepleie, og arbeidsgivers forhold til tjenestepensjon.

Publisert: 24.09.2017