Søk

Valg i NTF

Det nærmer seg tid for Representantskapsmøtet (1. - 3. desember) og dermed også valg av NTFs tillitsvalgte, bl.a hovedstyret. I siste nummer av Tidende finner du en presentasjon av kandidatene.

Valgkomiteen har innstilt syv kandidater til hovedstyret. To kandidater til hovedstyret er allerede valgt av henholdsvis Sentralt næringsutvalg (SNU) og Sentralt forhandlingsutvalg (SF).

Tidende har spurt de ni aktuelle kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF. Klikk her for å lese svarene i Tidende nr 10/2017

Andre verv som skal velges er:

  • Ordfører og varaordfører
  • Fagnemnd
  • Redaksjonskomité
  • Kontrollkomité
  • NTFs råd for tannlegeetikk
  • Den sentrale ankenemnd for klagesaker
  • Sykehjelpsordningen for tannleger
  • Valgkomité

Innloggede medlemmer kan lese mer om valget og repsresentantskapsmøtet under Organisasjonen

Publisert: 21.11.2017