Søk

Valg i NTF 2019 - forslag på kandidater

Under årets representantskapsmøte 29.-30. november skal det foretas valg til følgende organer innen NTF:

  • Hovedstyret
  • Ordfører og varaordfører
  • Fagnemnd
  • Redaksjonskomité
  • Kontrollkomité
  • NTFs råd for tannlegeetikk
  • Den sentrale ankenemnd for klagesaker
  • Sykehjelpsordningen for tannleger
  • Valgkomité

Forslag til kandidater

Fortegnelse over NTFs tillitsvalgte finnes på NTFs nettsted. Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, bes melde dette skriftlig til valgkomiteens leder innen 12. april.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes representantskapets ordfører innen 1. september.
Alle andre forslag på kandidater bes sendt valgkomiteen innen 20. mai.

For mer informasjon se "Valg i NTF" (krever innlogging)

Publisert: 28.03.2019