Søk

Sakene til NTFs representantskapsmøte 2019 er publisert

Det er igjen duket for samling av NTFs høyeste myndighetsorgan – representantskapet. Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert på www.tannlegeforeningen.no under Organisasjonen / Representantskap

Klikk her for å gå til siden for representantskapsmøtet 2019

I forkant av representantskapsmøtet skal sakene diskuteres i lokal- og spesialistforeningene. Ønsker du å være med å påvirke forhold som påvirker utøvelsen av tannlegeyrket og bidra til å peke ut kursen for NTF i fremtiden, er det med andre ord viktig at du stiller opp og fremmer din mening. På disse møtene bestemmes også hvem som skal representere lokalforeningene i representantskapet.

Deltakere

Deltakere på representantskapsmøtet er valgte representanter fra lokalforeningene, spesialistforeningene og studentforeningen. Her møter de NTFs hovedstyre og andre sentrale tillitsvalgte, ordførerkollegiet, inviterte gjester og sekretariatet. En representant for studentene fra hvert av de odontologiske lærestedene har også adgang til møtet, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.

Tid og sted

Den norske tannlegeforening avholder representantskapsmøte på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen fra fredag 29. november og frem til søndag 1. desember 2019.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Referat og meldinger
Sak 2 Årsregnskap NTF 2017-2018
Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger
Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
Sak 5 Ole Smith-Houskens fond
Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon
Sak 7 Etiske regler
Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon 2021
Sak 9 Prinsipprogram 2020-2023
Sak 10 Arbeidsprogram 2020-2021
Sak 11 Budsjett NTF 2020-2021
Sak 12 Policydokumenter
- NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste
- NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten
Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
Sak 14 Hederstegnordningen
Sak 15 Landsmøtene 2022 og 2023
Sak 16 Valg

Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert på www.tannlegeforeningen.no under Organisasjonen / Representantskapet (krever innlogging)

Publisert: 15.10.2019