Søk

Representantskapsmøtet 2017: Sakene er klare

Representantskapsheftet går i dag ut til alle medlemmer. Heftet kan også lastes ned fra NTFs nettsider sammen med alle saksvedlegg og -dokumenter.

Representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening avholdes på Scandic Oslo Airport på Gardermoen,
fra fredag 1. til søndag 3. desember.

Klikk her for å gå til siden for Representantskapsmøtet 2017 (krever innlogging)


Representantskapsmøtet - NTFs viktigste politiske arena

Mange viktige beslutninger skal tas på årets representantskapsmøte. Det skal blant annet vedtas et arbeidsprogram som legger rammer og er styrende for arbeidet i hovedstyret og resten av foreningen de neste to årene. Det legges også frem forslag til en delvis revisjon av NTFs vedtekter og til endringer i de etiske reglene og Sykehjelpsordningens vedtekter. Dessuten en rekke orienterings- og organisasjonssaker, samt to policydokument om fremtidens tannhelsetjeneste. Avslutningsvis er det selvfølgelig duket for det aller mest spennende – nemlig valg til alle de sentrale vervene.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i sakene, og til å delta på generalforsamling i lokalforeningene når sakene til årets representantskap skal diskuteres der. Hovedstyremedlemmene forsøker så langt det er mulig å delta på de lokale generalforsamlingene for å presentere og debattere sakene. Generalforsamlingene skal også velge gode representanter til representantskapet, og alle medlemmer i lokalforeningene kan dermed være med på å påvirke den utviklingen NTF skal ha og det arbeidet som skal utføres i neste periode.

Vel møtt!

Publisert: 12.10.2017