Søk

​NTFs representantskap i gang!

Representantskapet er NTFs øverste organ og representantskapsmøtet er således vårt viktigste møte. Her treffes representanter fra alle lokalforeninger og spesialistforeninger for å legge rammene for foreningens arbeid de nærmeste årene, samt velge medlemmer til NTFs hovedstyre.

IMG_06231. - 3. desember er NTFs representantskap samlet på Scandic Oslo Airport for diskutere og vedta regnskap, budsjett, arbeidsprogram, nye policydokumenter, endringer i etiske regler og vedtekter, samt en rekke andre saker. Møtet avsluttes lørdag med valg på nytt hovedstyre og andre sentrale tillitsvalgte. 98 representanter fra NTFs lokal- og spesialistforeninger skal sammen i fellesskap diskutere og finne gode løsninger, samt stake ut kursen for foreningen de neste to årene.

Ordfører og møteleder er Trond Grindheim.

NTFs president Camilla Hansen Steinum åpnet med å orientere om aktuelle saker, bl.a. om status for etterutdanning, samarbeids- og synlighetskampanjer, medieutspill og medlemsfordeler. Hun var også innom NTFs politiske virksomhet på områder som kommunereform, statsbudsjettet, stønadsordningen og eHelse/e-resept.

gunnarRegnskapet ble gått gjennom før representantskapet gikk til lunsj, og Ikke uventet ble det litt meningsutveksling og spørsmål rundt ulike poster og hva pengene har gått til.

På agendaen for resten av møtet står arbeidsprogrammet skal gi handlingsrom for styret til å kunne handle til medlemmenes beste, men samtidig sette agenda og retning. En sak vi regner skaper mye engasjement og debatt.


Det har vært en god start på årets representantskapsmøte, og vi gleder oss til fortsettelsen.


Følg oss på twitter og facebook for fortløpende oppdateringer!

Endelig versjon av vedtak og vedtekter vil bli publisert på nettsidene så snart det er ferdig behandlet og godkjent.

Publisert: 01.12.2017